prvý krok

CHOĎ DO VLASTNÉHO V 3 KROKOCH

ZALOž SI
SVOJU
SPOLOčNOSŤ

Prvé čo Ťa asi napadne je: založiť si živnosť alebo s.r.o.? A prečo nevyužiť výhody oboch? Začni živnosťou a akonáhle sa výška tvojich faktúr a príjmov v hotovosti priblíži k hranici 4 700 eur za kalendárny rok, založ si spoločnosť s ručením obmedzeným. Pokiaľ sa pridáš k našim klientom, radi Ti poradíme ďalšie možnosti daňovej a odvodovej optimalizácie.

Nechce sa Ti čakať po úradoch a zakladať si s.r.o. sám? Ani nemusíš, vybavíme všetko za Teba a ešte aj ušetríš!

sro za kilo

ČO ŤA TO CELÉ BUDE STÁŤ:

 • 100 € poplatok za naše služby*
 • 7,50 € poplatok za každú viazanú alebo remeselnú živnosť v predmete podnikania s 50 % zľavou
 • 150 € poplatok do Obchodného registra s 50 % zľavou za zápis spoločnosti formou elektronického podania

SPOLU OD 250 €

* Poplatok zahŕňa vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným, konzultácie ohľadom predmetov podnikania, podanie žiadosti na Živnostenský register, zápis spoločnosti do Obchodného registra SR elektronickou formou, registráciu spoločnosti k dani z príjmov a doručenie výpisu z OR SR po úspešnom zápise. Pri elektronickom podaní ušetríte aj na poplatkoch za overovanie dokumentov. Službu poskytujeme v rámci celej SR. Cena sa nenavyšuje o DPH. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete sú považované za diskrétne a sme zmluvne viazaní mlčanlivosťou.

Čím skôr sa do toho pustíš, tým lepšie! Ak v budúcnosti plánuješ podnikať, dĺžka existencie tvojej firmy zaváži u veriteľov a obchodných partnerov.

AKO ZALOŽENIE S.R.O. ZA KILO PREBIEHA:

 • pošleš nám údaje na vypracovanie Zakladateľskej listiny alebo Spoločenskej zmluvy, ak ste sa do toho rozhodli ísť viacerí
 • zavoláme Ti, ak nám nie je niečo jasné alebo si myslíme, že by sa Ti zišla naša rada a vypracujeme všetky dokumenty potrebné k založeniu s.r.o.
 • zmluvu podpíšeš a podpisy dáš overiť na matrike alebo u notára
 • stretneme sa alebo nám podpísané dokumenty naskenuješ, prípadne pošleš poštou
 • uhradíš poplatky za naše služby, do Živnostenského a Obchodného registra a my elektronicky podáme žiadosť o Živnostenské oprávnenie ako aj návrh na zápis do Obchodného registra SR
 • do 12 pracovných dní je tvoja nová spoločnosť na svete, spravidla nasledujúci týždeň od nás obdržíš originál výpisu z Obchodného registra ako aj ostatné doklady a zúčtovaciu faktúru vystavenú na novú spoločnosť
 • nezabudni si označiť poštovú schránku menom spoločnosti, príde Ti na ňu pridelené Daňové identifikačné číslo
vysvetlivky

ČO POTREBUJEŠ VEDIEŤ PREDTÝM,
AKO SA DO TOHO PUSTÍME:

 • meno tvojej novej spoločnosti  meno tvojej novej spoločnosti
 • sídlo spoločnosti a číslo listu vlastníctva  sídlo spoločnosti a číslo listu vlastníctva
 • predmet podnikania  čo vlastne chceš robiť alebo predmet podnikania

Máš problém so zriadením sídla? Vieme Ti prenajať sídlo v Pezinku. Viac info ►

logo B4you
druhý krok

CHOĎ DO VLASTNÉHO V 3 KROKOCH

ÚČTUJEM,
ÚČTUJEŠ,
ÚČTUJEME

Hneď po zriadení živnosti alebo založení s. r. o. zabezpeč, aby si sa vyhol problémom so zákonom a dohodni si spoluprácu s kvalifikovaným účtovníkom. U nás účtovníctvo nie je mechanické zaúčtovanie obchodných operácií, po podrobnej analýze Ti navrhneme vhodný spôsob spolupráce a možnosti daňovej a odvodovej optimalizácie.

AKO TO CELÉ PREBIEHA:

variant A Začínaš a riešiš vopred ako nastaviť celý systém dokladovania svojej činnosti. Dohodneme si stretnutie a porozprávame sa o tom, čo Ťa približne čaká z účtovného hľadiska, stanovíme odhad toho, čo Ťa to bude stáť a príp. podpíšeme zmluvu o vzájomnej spolupráci.

variant B Business Ťa vtiahol do víru a nemáš čas na papierovačky. Čím skôr sa rozhodneš riešiť účtovníctvo, najlepšie na pravidelnej mesačnej báze, tým lepší prehľad a kontrolu budeš mať a koniec roka Ťa len tak neprekvapí. Zozbieraj všetky doterajšie doklady a prines ich alebo pošli k nám. Po spracovaní dokladov Ti dáme vedieť, ako si na tom, príp. čo sa s tým dá robiť.

vysvetlivka krok 2
stopy

ČO ŤA TO CELÉ BUDE STÁŤ:

PRENAJÍMAŠ BYT ALEBO SI SEM TAM
PRIVYROBÍŠ NIEČO NAVYŠE?

 • 30 € daňové priznanie pre FO typ B vrátane všetkých príloh
 • 5 € /mesiac jednoduché účtovníctvo pri prenájme sa skladá z:
 • peňažný denník
 • evidencia majetku – odpisový plán
 • úverový rozpis

SPOLU 30 € PRI PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOCH
OD 60 € ROČNE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

stopy


SI ŽIVNOSTNÍK
ALEBO SAMOSTATNE
HOSPODÁRIACI ROĽNÍK?

 • 30 € daňové priznanie pre FO typ B
 • 20 € Výkaz príjmov a výdavkov, Výkaz majetku a záväzkov
 • od 18 €* /mesiac jednoduché účtovníctvo
 • od 0,60 € nižšie cena za účtovnú položku:
 • peňažný denník
 • kniha záväzkov a pohľadávok
 • evidencia majetku – odpisový plán

SPOLU 30 € PRI PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOCH
OD 93 € ROČNE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

stopy

SI KONATEĽOM
SPOLOČNOSTI
S RUČENÍM OBMEDZENÝM?

 • od 120 € daňové priznanie pre PO vrátane všetkých príloh ◄
 • od 36 €* /mesiac podvojné účtovníctvo ◄
 • od 140 € spracovanie účtovníctva pre „spiace spoločnosti“ ◄
  – bez výkonu činnosti      
 • od 0,8 € nižšie cena za účtovnú položku: ◄
  • hlavná kniha
  • účtovný denník
  • analytická evidencia
  • saldokonto odberateľov a dodávateľov
  • evidencia majetku
  • účtovná osnova

OD 181 € ROČNE PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

stopySI PLATCOM DPH?
MÁŠ ZAMESTNANCOV?

 • 20 € daňové priznanie k DPH vrátane súhrnného výkazu ◄
 • od 12 € nižšie/mesiac spracovanie miezd vrátane ◄
  všetkých výkazov     
 • 12 € /vozidlo daňové priznanie k dani z motorových vozidiel◄
 • 3 € spracovanie cestovného príkazu v rámci Slovenskej republiky ◄
 • 6 € spracovanie cestovného príkazu v zahraničí ◄
 • 10 € /hodinu administratívne práce ◄
 • 25 € /hodinu daňové poradenstvo ◄

* Uvedené ceny sú informačné, konečná cena závisí od počtu dokladov, zamestnancov a od spôsobu spracovania. Cena sa nenavyšuje o DPH. Za zavedenie účtovníctva novej firmy berieme jednorázový poplatok 25 €, ktorý zahŕňa 1 hodinu daňového poradenstva pre nových klientov. Rovnako si účtujeme 100% príplatok za nárazové spracovanie účtovníctva za predošlý rok do konca marca bežného roku.

logo B4you
design made by b4you design made by b4you design made by b4you design made by b4you design made by b4you design made by b4you design made by b4you design made by b4you design made by b4you
tv screen
druhý krok

CHOĎ DO VLASTNÉHO V 3 KROKOCH

BUĎ ZNAČKA

Budovanie značky alebo „branding“ nie je len o logu, hlavičkovom papieri, vizitkách alebo iných vizuáloch, ktoré si časom budú zákazníci spájať s tvojou spoločnosťou. Je to aj o tom ako budeš spoločnosť reprezentovať a najmä o myšlienke, ktorá za tým všetkým stojí. Veríme, že keď si uvažoval nad tým, čo by si vlastne chcel robiť, zamýšľal si sa aj, či to bude vôbec niekoho zaujímať. A to je tá myšlienka, s ktorou budeme ďalej pracovať a rozvíjať ju.

vysvetlivka krok 3
logo made by b4you logo made by b4you logo made by b4you logo made by b4you logo made by b4you logo made by b4you logo made by b4you logo made by b4you logo made by b4you

ČO ĎALEJ:

Dohodni si s nami stretnutie a porozprávame sa o tom, kam by si sa chcel dostať a ako nato. Pomôžeme Ti s vizuálnou komunikáciou, či už sa jedná o vytvorenie korporátnej identity alebo o klasické propagačné materiály.

ČO ŤA TO CELÉ BUDE STÁŤ:

 • 70 € tvorba loga (1 návrh)
 • 90* € hlavičkový papier (500 ks, A4, 80g/m2)
 • 50* € vizitky (500 ks, 90 x 50 mm, jednostranné, 300g/m2)
 • 85* € letáky (500 ks, A5, jednostranné, 130g/m2)

* Iný rozmer? Iné množstvo? Obojstranná tlač? Je možné objednať, cena sa vypočíta na základe zaslaného dopytu.

Služby sa dajú objednať nezávisle od seba, takže je na tebe, čo Ťa to bude stáť.

logo B4you
štvrtý krok

CHOĎ DO VLASTNÉHO V 3 KROKOCH

ZAVES SA
NA WEB

Aký je rozdiel medzi internetovými stránkami zadarmo a stránkami, ktoré Ti vytvoríme my? To, že na tých našich neprerobíš.

Ako to, však vám platím a stránky zadarmo ma nič nestoja? Hovorí Ti niečo výraz náklady ušlých ziskov alebo obetovanej príležitosti? Aj keď za stránku neplatíš, investuješ čas do komunikácie s dodávateľom stránok, na prípravu podkladov a v neposlednom rade uvažuješ ako sa odprezentovať v tom najlepšom svetle. Áno, naše stránky sú rozhodne vyššou vstupnou investíciou, ale prinášajú aj reálne výsledky, čo pri stránkach „zadarmo“ nemožno povedať.

Niekedy sa oplatí urobiť veci poriadne a pri webe to platí dvojnásobne.

V čom tkvie tajomstvo nášho úspechu?

Nie je to žiadna zložitá technológia, ale poctivá práca a úprimná snaha pomôcť našim klientom presadiť sa na trhu.

terčNabiť! Na začiatku je podrobná analýza toho, čo môžeš od svojej webovej prezentácie očakávať.
terčZacieliť! Grafika, štylizované texty, interaktívne prvky a štruktúra obsahu, ktorá má hlavu aj pätu.
terčPáľ! Nástroje online marketingu nastavené tak, aby oslovili tých správnych zákazníkov.

ČO ŤA TO CELÉ BUDE STÁŤ:

 • od 300* € dizajn a tvorba www na mieru
 • 15 € registrácia domény .sk
 • 15 € webhosting na rok 100 MB + 3 x mail
 • 50 € Facebook/Google+ stránka**
 • od 50 € webové animácie

SPOLU OD 327 €

* Uvedená cena platí pre 1 návrh základnej webovej prezentácie s max. 5 podstránkami a zahŕňa akualizácie stránky v počte do 5 hodín ročne.
Cena sa nenavyšuje o DPH.
** Stránka obsahuje banner, profilovú fotografiu, príp. ikony k jednotlivým podsekciám

vysvetlivka

AKO „ZAVES SA NA WEB“ PREBIEHA:

Začneme tým, že nám pošleš základné informácie o tvojom podnikaní. My si to celé necháme prejsť hlavou a skúsime pouvažovať, na čom postaviť tvoju webovú prezentáciu.

Dodáš nám texty, ktoré podľa dohody upravíme a navrhneme ako by stránka na mieru mohla vyzerať. Stránky naprogramujeme a objednáme vybranú doménu a webhostingové služby. A potom zostáva iba dať svetu o sebe vedieť pomocou nástrojov online marketingu – prepojíme Ťa so sociálnymi sieťami a vytvoríme reklamu na webe zameranú na tvoju cieľovú skupinu.

logo B4you
piaty krok

CHOĎ DO VLASTNÉHO V 3 KROKOCH

ZAVOLAJ ALEBO
NAPÍŠ ZOPÁR RIADKOV

Budeš to musieť byť ty, kto spraví prvý krok. Bez obáv sa ozvi, ktovie, možno to bude začiatok niečoho veľkého.

 

Telefón 0919 222 326
K dispozícii sme počas pracovných dní v čase od 10:00 do 16:00

Mail info@b4you.sk

Sídlo b4you s. r. o., Veltlínska 5281/2, 902 01 Pezinok

Naše referencie na Facebooku